fbpx

Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste konseptsiooni kaudu noortekeskustes

by Forwardspace

Tervitades kevade esimest nädalat, kohtusid koostööpartnerid Itaaliast, Hispaaniast ja Eestist 22. aprillil 2018 Lätis esmakordselt kohtumisel Kekava Noortealgatuste Keskuses (JIC), et arutada projekti arengut ja vaadata üle ruum, mis kavatseb integreerida noortekeskuse ja koostöötamiskeskuse mudeli.

“Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste konseptsiooni kaudu noortekeskustes” on Erasmus+ strateegiline partnerlusprojekt, mis viis kokku koostöötamiskeskused Forwardspace (Eesti), Sende (Hispaania), Viaindustriae (Itaalia), noortealgatuse keskus Kekavas JIC ja MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Keskuse (Läti) ja promoteerib koostöötamiskeskuse elementide intergreerimist noortekeskustesse, et edendada noote professionaalseid ja sotsiaalseid kompetentse.

Viimasel kümnendil on avatud üle maailma palju koostöötamiskeskuseid/vabakontoreid, sest need on koostöötamiseks ja õppimiseks sobivad keskkonnad paljudele loomingulistele, juhtidele, kaugtöölistele, üliõpilastele, iduettevõtetele ja ka lihtsalt uudishimulikele.
Koostöötamiskeskuste konseptsiooni saab rakendada nii linna- kui ka maapiirkondades, ülikoolides kui kohvikutes, juhtimiskeskustes kui käsitööliste töötubades, erasektori äriideede ja kohalike noortekeskuste puhul, seega miks mitte seda proovida?

Projekti üldeesmärk on tutvustada maapiirkondade noortekeskustele koostöötmiskeskuste konseptsiooni ning seega innustada noorte ettevõtlikkust ja harimisvõimalusi koostöötamiskeskuste mudeli põhjal.
Ehkki see on esmane projektipartnerite kohtumine, on palju tööd juba tehtud projekti esimese komponendiga – noorteorganisatsioonide suunisdokument, kus on parimad juhtumid maapiirkondadest ja väikelinnadest. Koos projektipartnerite soovitustega, kuidas integreerida koostöötamiskeskuse elemendid noortekeskustesse ja Kekava noortekeskuse koostöötamiskeskuse pilootprojekti kogemusega, jagatakse dokument noorteorganisatsioonide, MTÜ’de, noorte hariduskeskuste ja teiste huvilistega partner-riikides.

Projekti arendamise järgmiseks etapiks on koostöötamiskeskuse integreerimine Kekava JIC keskusesse vastavalt välja töötatud juhistele pilootprojekt. Selleks, et tagada effektiivne mentorlus projektipartnerite poolt, kes juhivad edukalt koostöötamiskeskuseid Hispaanias, Itaalias ja Eestis, on plaanis 3 partnerkohtumist neis keskustes, et vaadelda ja üle võtta parimad praktikad igalt partnerilt. Projekti lõpus korraldatakse kokkusaamine Lätis, et arutada informatsiooni levitamist.

Projekti partnerid:

Kekava linna noortealgatuste keskus (juhtiv organisatsioon), Läti
Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus, Läti
Forwardspace, Eesti
Sende Kultuuriselts, Hispaania
Viaindustriae, Itaalia

 

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti.