fbpx

Kohtumine Pärnus projekti esimese etapi lõpuleviimiseks ja järgmised sammud

by Forwardspace

Mitte nii ammu, suve alguses kohtusime Sende koostöötamiskeskuses Hispaania mägedes, et arutada projekti juhisdokumendi sisu täiendamist. Suve lõppu markeeris parnerluskohtumine Balti mere ääres asuvas Pärnu koostöötamiskeskuses Forwardspace. See koostöötamiskeskus on loodud vähem kui aasta tagasi entusiastlike noorte poolt. Forwardspace on samasuguse koduse tundega kui Sende, kuid olemuselt täiesti teistsugune! See on hea näide sellest, milliseid erinevaid koostöötamiskeskuseid olemas on ja kuidas keskust saab loovate lahendustega noortepärasemaks teha. Kekava keskuses (JIC, Läti) on kavas midagi sarnast, kuid pisut erinevat.

Pärnus reedel, 7. septembril, toimus projekti “Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste konseptsiooni kaudu noortekeskustes” kohtumine. Kohtumisel arutasid partnerid käesolevat tööprotsessi. Suve lõpuks on projekti juhisdokumendi esimese osa töö edukalt lõpule viidud, raporteeritud ja järgmised sammud kavandatud. Juhisdokumendi teine ​​osa on saadaval järgmisel aastal. See hõlmab Kekava (Läti) JIC koostöötamiskeskuse loomise kirjeldust ja selgitab, mida võtta arvesse ruumi rakendamisel koostöötamiskeskusena. On oluline, et pärast selle projekti lõppu läheb Kekava noortealgatuste keskus uutesse ruumidesse – uute ideede keskusesse, mis annab võimaluse edendada koostöötamiskeskuse osa ja meelitada sinna rohkem noori. Selleks, et juhised oleksid võimalikult tõhusad, arutasid partnerid kohtumisel, et koostöötamiskeskuse avamist noortekeskuses võiks promoteerida videote filmimisega. Praegu tehakse planeerimistöid, mille tulemuseks valmib konkreetsem plaan.

“Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste konseptsiooni kaudu noortekeskustes” on käivitunud 2018. aasta jaanuari lõpus intensiivse tööga noortekeskuste ja noorsootöötajate juhendamiseks. Juhisdokumendi eesmärk on mõtestada, kuidas luua koostööstamiskeskust, millele tähelepanu pöörata, miks ja kuidas seda tuleks noortekeskustesse integreerida. Partnerid on suve jooksul kõvasti tööd teinud, et juhiseid täiustada. Järgneva kahe kuu jooksul tõlgitakse juhised hispaania, itaalia, eesti ja läti keelde, samuti kavandatakse dokumentidele ühist kujundust. Noortekeskuste, noorsootöötajate, valitsusväliste organisatsioonide ja muude noorsootöös osalejatega seotud suunised on kättesaadavad 2018. aasta detsembris.

Projekti põhieesmärk on tutvustada maapiirkondade noortekeskustele koostöötmiskeskuste konseptsiooni ning seega innustada noorte ettevõtlikkust ja harimisvõimalusi koostöötamiskeskuste mudeli põhjal.

Paralleelselt käimasolevate ülesannetega algab septembri alguses aktiivne noorte vajaduste kaardistamine, mis on seotud koostöötamiskeskuse loomisega Kekava vallas. Kekava JIC alustab projekti piloteerimisega, kuhu noored on kutsutud osa saama koostöötamiskeskusest töö, õpingute või projekti eesmärgil.

Et projekti eesmärgid saavutada, teevad koostööd kolm aktiivset koostöötamiskeskust Viaindustriae (Itaalia), Asociacion Cultural Sende (Hispaania), Forwardspace (Eesti), samuti Kekava noortealgatuste keskus ja Sotsiaalse Innovatsioonikeskus (Läti). Projekti partnerite viimane kohtumine on kavandatud 2019. aasta märtsis Folignos, Itaalias.

 

Projekti partnerid:

Kekava linna noortealgatuste keskus (juhtiv organisatsioon), Läti
Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus, Läti
Forwardspace, Eesti
Sende Kultuuriselts, Hispaania
Viaindustriae, Itaalia

 

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti.