fbpx

DIGITAL GURU

by Forwardspace

Töökohapõhine digitaalse kirjaoskuse koolitus töölistele
2020.aasta oktoobrist osaleb Forwardspace juhtpartnerina Erasmus+ projektis “DIGITAL GURU”. Koos projekti partneritega jõudsime järeldusele, et on vajadus pakkuda ettevõtetele digitaalse kirjaoskuse alaseid õppevahendeid, mis annaksid oma töötajatele võimaluse mitte saada kompententseks ainult nende igapäevases töös, vaid ka parandada nende tööalast konkurentsivõimet ning suurendada võimalust saada uusi, kõrgema ametiga töökohti.
Projekti eesmärk on tutvustada uuenduslikke meetodeid töökohal õppimise tõhusaks juhtimiseks. DIGITAL GURU kavatseb pakkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, tööandjatele ja peresonalijuhtidele innovatsiivseid meetodeid efektiivseks töö- ja õpikeskonna organseerimiseks.

DIGITAL GURU projekti peamised sihtrühmad on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; tööandjad ja personalijuhid, kes pakuvad tavaliselt õpet töölistele. Teiseks sihtrühmaks on madalama kvalifikatsiooniga ning väheste digitaalsete teadmiste ja oskustega töötajad ning huvirühmad, kes on seotud tööhõive ja kutseharidus valdkonnaga või organisatsioonid, mis on seotud kutseala sektoriga.

Projekti käigus luuakse kolm erinevat väljundit:
1. Metoodiline tööriistakomplekt tööandjatele / personalijuhtidele – kuidas ergutada ja motiveerida professionaalset ja isiklikku arengut, kasutades tööalaseid tegevusi madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute seas
2. Õppekava tööandjatele / personalijuhtidele digitaalse kirjaoskuse arendamiseks
3. Uuenduslik DIGITAALNE KLASSIRUUM digitaalsete kirjaoskuste ettevõttesiseseks kontrolliks madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel

Projekti käigus toimub ka lühiajaline töötajate ühine koolitusüritus Hispaanias, mis pakub osalejatele suurepärase võimaluse ühiseks ajurünnakuks projektis olevate tööriistade parendamiseks.

Täpsemat infot saate DIGITAL GURU kodulehelt.

 

Projekti partnerid:

Forwardspace (juhtiv organisatsioon), Eesti
Valencia INNO HUB, Hispaania
ACCIÓN LABORAL, Hispaania
Olympic Training and Consulting Ltd , Kreeka
CCS Digital Education, Küpros

 

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti.