fbpx

Co Working For Youth projekti tulemused

by Forwardspace
Co working for youth

“Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste konseptsiooni kaudu noortekeskustes”, mis on projektipartnerite poolt kutsutud ka “noorte co-working projektiks”, käivitati 2018. aasta jaanuari lõpus ning nüüdseks on juba tulemusi näidata.

Projekti põhieesmärk on tutvustada maapiirkondade noortekeskustele koostöötmiskeskuste konseptsiooni ning seega innustada noorte ettevõtlikkust ja harimisvõimalusi koostöötamiskeskuste mudeli põhjal.

Viie projektipartneriga pandi kokku juhisdokument noorsootöö edendamiseks. Noortekeskuseid on Eestis ligi 250 ringis peamiselt iga maakonna keskuses, mis tegutsevad avatud noorsootöö põhimõtteil. Projektis valminud dokument annab värskeid ideid ja konseptsioone, mille põhjal tuua uusi mudeleid ja elemente noortekeskustesse, et neid muuta kaasaegsemateks ja innovatiivsemateks.

Juhisdokument lähtub koostöötamiskeskuste tegevustest ning toob näiteid, kuidas kaasajastada selle põhjal tegustevaid noortekeskuseid ning tuua noori lähemale ettevõtlusele ning modernsetele tööviisidele (vabakutselisus, startupid jne).

Dokumendist leiab koostöötamiskeskuste (ing kl. co-working) näiteid ning tegevusi, mida sobib suurepäraselt integreerida ka noortekeskustesse. Peamine eesmärk on tutvustada noortekeskustele uusi viise pakkumaks noortele rohkem ettevõtlikke ja isiklikke arenguvõimalusi.

Tänaseks on selle juhisdokumendi järgi valminud juba üks noortekeskus Lätis, Kekavas linnas ja hetkel veel planeerimisjärgus ka noortekeskus Pärnu kesklinnas.

Juhisdokumendi leiab siit:
Eesti keeles: “Noorte võtmepädevuse edendamine koostöötamiskeskuste kontseptsiooni kaudu noortekeskustes”

Inglise keeles: “The promotion of youth key competences by a coworking concept approach in youth centres”

Projekti partnerid:

Kekava linna noortealgatuste keskus (juhtiv organisatsioon), Läti
Sotsiaalse Innovatsiooni Keskus, Läti
Forwardspace, Eesti
Sende Kultuuriselts, Hispaania
Viaindustriae, Itaalia

 

 

Käesoleva väljaande sisu eest vastutab projekti koordinaator ja see ei pruugi alati kajastada Euroopa Komisjoni või riikliku büroo seisukohti.